راهنمای استفاده از پنل کاربری

صفحه اصلی :

صفحه اصلی سایت که برای شما بارگذای میشود . شامل چند قسمت میباشد. که به صورت تصویری به شما آموزش خواهیم داد. ( برای  وضوح تصویر روی آن کلیک کنید . )

صفحه اصلی

قسمت شماره  |1 : 
در این قسمت میتوانید اعتبارات گزارش پیامک های همان روز اخبار و نمودار آماری خود را در یک نگاه مشاهده کنید.

قسمت شماره  |2 : 
قسمت اعتبارات بخشی است که شما میتوانید در یک نگاه به کلیه گردش حساب پیامکی خود دست پیدا کنید.

قسمت شماره  |3 : 
بخش اخبار سایت | چنانچه خبر جدیدی در سایت درج شود که شما باید از آن مطلع شوید این اخبار در همین صفحه به صورت شناور نمایان میشود.

قسمت شماره  |4 : 
دکمه به روز رسانی | با فشردن این دکمه میتوانید آمار پیامکی خود اعتبارات و لیه مشخصات را به روزرسانی کنید

قسمت شماره  |5 : 
یک نمودار تصویری با گزارش کارکرد 30 روز. این آمار بر اساس تاریخ به شما میزان ارسال دریافت و ایجاد پیامک های شما را نشان میدهد..

قسمت شماره  |6 : 
ارسال پیامک فوری