مدرسه با پیامک

  • چگونه مدیران می‌توانند به صورت مستقیم با اولیاء دانش‌اموز در ارتباط بوده و وضعیت تحصیلی وی را به صورت مستمر گزارش دهند؟
  • چگونه می‌توان نظرات اولیاء را درباره برنامه‌های جاری و آتی مدرسه جویا شد؟
  • برای دریافت رضایت‌نامه‌های اردو، مسابقات و ... چگونه می‌توان بدون نامه نگاری و یا مراجعه حضوری اولیاء، رضایت آنها را جویا شد؟
  • آیا می‌توان به راحتی موارد انضباطی دانش‌آموز را به اولیاء گزارش داد؟
  • اطلاعات مربوط به نحوه ثبت‌نام، کلاس‌های فوق برنامه، هزینه‌های احتمالی و مواردی از این دست را چگونه می‌توان اطلاع رسانی کرد؟
  • آیا راهی برای ارسال پیام‌های تربیتی و آموزشی برای اولیاء و دانش‌آموزان وجود دارد؟
  • کادر مدرسه چگونه از جدیدترین اخبار مرتبط با آنها در مدرسه آگاه می‌گردند؟
  • چگونه می‌توان از کادر مدرسه، اولیاء و دانش‌آموزان برای شرکت در مراسم‌ها و جلسات دعوت به عمل آورد؟


این سوالات و بسیاری سوال دیگر در زمینه ارتباطات بین مدیران و کادر مدرسه با اولیاء و دانش‌آموزان وجود خواهد داشت که سرویس‌های هوشمند پیامکی به خوبی پاسخ‌گوی این نیاز‌ها خواهند بود. سرزمین هوشمند با ارائه جدید‌ترین ایده‌ها در زمینه فن‌آوری اطلاعات همواره در راه ارائه خدمات به مدارس و مراکز آموزشی پیش قدم بوده است.