معرفی خطوط اختصاصی شناسنامه‌دار با سر شماره‌ی 50002

سرزمین هوشمند به عنوان یکی از فرآهم کنندگان خطوط اختصاصی پیامکی از طرف شرکت همراه اول، اقدام به ارائه‌ی این خطوط به صورت نامحدود و با ویژگی‌های منحصر به‌فرد نموده است. خریداران خطوط اختصاصی پیامکی می‌توانند به دلخواه شماره‌ای را با سر شماره‌ی 50002 و تا 14 رقم انتخاب نمایند. ویژگی اصلی شماره‌های ارائه شده در سر‌شماره‌ی 50002 سرقفلی یا شناسنامه‌ی این شماره‌ها است، که به صورت رسمی به نام خریدار ثبت می‌گردد. خریدار می‌تواند به کمک این شماره‌ی اختصاصی، از سایر سرویس‌های ارائه شده بر روی خطوط پیامکی، با اعتبار و رسمیت بالاتری، استفاده نماید.

از آنجا که یکی از مشکلات فراگیر در زمینه خطوط پیامکی، نداشتن سند شناسایی و مالکیت نسبی بوده است. این شماره‌ها و خطوط پیامکی، مانند آدرس اینترنتی و آدرس محل کار دارای اعتبار و سرقفلی هستند، در طرح جدید همراه اول بر روی خطوط 50002 شرایطی فراهم شده تا دارنده هر شماره پیامکی بتواند یک سند الکترونیک قابل استناد و ارائه داشته و در دوره‌ی زمانی تا تمدید خط بتواند از آن استفاده نماید، بدیهی است با تمدید خط، این سند مالکیت همچنان به نام خریدار باقی خواهد ماند. علاوه‌بر این شماره‌های اختصاصی قابلیت واگذاری به غیر را دارا می‌باشند.

خریداران این خطوط تحت پشتیبانی حقوقی همراه‌اول قرار داشته و جزء مالکان معتبر و دارای شناسه‌ی هویت در سیستم همراه اول محسوب می‌شوند.