شرکت راه کار سرزمین هوشمند، نماینده رسمی همراه اول در فروش خطوط پیامکی شناسنامه دار همراه اول با سرشماره 50002 می باشد تصویر مجوز
سرزمین هوشمند، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 28/12/84 ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 266860 ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ مبتنی بر سند چشم انداز سازمان دنبال نموده است.
خداوند را شاکریم که در طول مدت فعالیت خود، با بکارگیری توان فنی متخصصین و کارشناسان خبره، در حوزه ماموریت سازمان، خدمات متعددی به سازمان های مختلف دولتی و خصوصی ارائه نموده و طعم شیرین توسعه فناوری اطلاعات در محیط کسب و کارهای موبایلی  را با جمع کثیری از همکاران، مخاطبان و مشتریان خود تجربه کرده ایم.
بخشی از سند چشم انداز راه کار سرزمین هوشمند:
چشیدنِ طعم شیرین توسعه فناوری اطلاعات در محیط کسب و کار و تلاش و معاش، خدمتی را مقدم می‏کند که راه کار سرزمین هوشمند خود را متعهد و موظف به انجام آن می‏داند؛ آموزش در معرفی خدمات و ابزارهای الکترونیک، انتقال تجربه‏ ای قوی را فراهم می‏کند که به استعداد آن اثر فناوری اطلاعات در نزد مخاطبان و مشتریان ما فراگیر، کارآمد و مشکل‏گشا می‏شود. خدمات ارزش افزوده موبایلی، پردازش محتوا و خبر،آموزشِ آموزش با ماموریت های مهارت آفرینی در فروش خدمات و تکنولوژی های موجود شرکت، تعهدِ ما به مشتریان است که با ما شروع می‏کنند و قرار است به این زودی ها تمام نکنند …
صاحب امتیاز دامنه sls.ir : راه کار سرزمین هوشمند 
مسئول وب سایت: اقدس مدنی  
ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی: تماس با ما
موضوع فعالیت: فروش خطوط پیامکی شناسنامه دار همراه اول با سرشماره 5000 به همراه توسعه کسب و کارهای پیامکی و موبایلی
 50002@sls.ir